Ho’oponopono

“Ho’oponopono je dubokouman dar koji omogućava razvoj odnosa s Božanstvom unutar nas, i shvaćanje kako komunicirati s njim u svakom trenutku; kako da naše pogrešne misli, riječi, djela i aktivnosti očistimo. Proces se u osnovi odnosi na slobodu, potpunu slobodu od prošlosti.”